Vacances les Courrais


Algemene voorwaarden Roulottes Vacances Les Courrais 2019

Met uw (aan-)betaling aan Vacances Les Courrais bevestigt u met de hieronder vermelde voorwaarden akkoord te gaan:

1. Reserveren

1.1 Reserveren kan telefonisch, via internet of schriftelijk. Deze reservering is pas definitief na bevestiging van ontvangst van 30% van de totale huursom binnen 2 weken na reservering.

1.2 Het restant van de huursom dient 6 weken voor aankomstdatum voldaan te zijn. Bij reservering binnen deze 6 weken dient de huursom in één geheel betaald te worden.

1.3 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald, de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 2).

1.4 Bij het niet, niet volledig, danwel niet tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen door de huurder, behoudt Vacances les Courrais het recht zonder teruggave van eventueel eerder gemaakte aanbetalingen door huurder, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

2. Annuleringsvoorwaarden

2.1 Annuleringen door huurder dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan Vacances les Courrais. Vacances les Courrais zal na ontvangst een annuleringsbevestiging zenden.

2.2 Bij annulering door huurder tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 30% van de totale huursom in rekening gebracht.

2.3 Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.

2.4 De verblijfskosten zijn verschuldigd voor de gehele gereserveerde periode, ook als u

later komt of eerder vertrekt.

2.5 Huurder wordt aangeraden zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Tijdens het verblijf is de huurder volledig aansprakelijk voor de door hem of zijn reisgenoten veroorzaakte schade aan de roulottes, de inboedel en het terrein. Vooralsnog hanteren wij geen borgsom en wij hopen dat u, bij onverhoopte beschadiging, breuk of defect, ons daarvan direct op de hoogte stelt.

3.2 Het verblijf op en het gebruik maken van de faciliteiten van Vacances les Courrais

zijn geheel voor eigen risico. Ook het gebruik van het zwembad geschiedt op eigen risico, het zwembad is onbewaakt. Kinderen mogen alleen onder toezicht van de ouders gebruik maken van het zwembad.

3.3 Vacances les Courrais kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of opgelopen door huurders, reisgenoten en/of bezoekers van de roulottes

4. Energie

Voor elektriciteitsverbruik is 150 Kwh per week (voor 5 personen) bij de huurprijs inbegrepen, wat bij normaal gebruik (buiten een vorstperiode) voldoende is.

Wij hopen dat u, ook in verband met het milieu, bewust wilt omgaan met het gebruik van de energie.

5. Eindschoonmaak

De verplichte eindschoonmaak, door ons. Wij verzoeken u der oulottes “veegschoon” en “afwasvrij” achter te laten. Bij een verblijf van meerdere weken kunnen de roulottes en badkamer, indien u dit op prijs stelt, 1x per week schoongemaakt worden tegen een betaling van € 30,00

6. Keukenlinnen, beddengoed

Bij de huurprijs zijn inbegrepen: beddengoed: uw bed is bij aankomst opgemaakt,  keuken linnen: 3 theedoeken, 3 handdoeken en 3 vaatdoeken. Bij een verblijf van meerdere weken wordt het beddengoed 1 x per week verschoond.

7. Spelregels

7.1 Huurder zal vóór 8.00u  ’s ochtends en na 22.00u ’s avonds de algemene rust respecteren.

7.2 Huurder zal het terrein niet vervuilen en afval op de daartoe bestemde plaatsen deponeren.

7.3 Het is niet toegestaan de op het landgoed Vacances les Courrais aanwezige dieren te voeren, anders dan na overleg met de eigenaren.

7.4 Huisdieren zijn toegestaan alleen na overleg

7.5 Roken is in de Roulottes niet toegestaan.

7.6 Huurder kan op de eerste huurdag vanaf 15.00u de roulottes betrekken en dient deze de laatste dag uiterlijk 10.00u ’s ochtends te verlaten.

7.7 Maximaal aantal personen: Het afgesproken aantal personen in de roulottes mag niet worden overschreden.